Indien een rechter NIET onafhankelijk of onpartijdig is zijn er 2 mogelijkheden?

  • 1. De rechter kan zich van de zaak onthouden art. 40/41 Rv
    2. Als 1 der partijen meent dat de rechter Niet onafhankelijk of onpartijdig is, kunnen zij hem wraken art. 36 Rv

    Rapporteer - Plaats commentaar