Indien de uitkering hoger is dan de vrijstelling, dan is alleen het rentebestanddeel in het niet-vrijgestelde deel van de uitkering belast. Deze berekening wordt gemaakt op grond van de saldomethode. De formule hiervoor is:
[(U – V)/U] x (U – P) = belaste uitkering
Het bedrag van de belaste uitkering, dient te worden opgeteld bij het inkomen in box 1. Hierover dient dus progressief te worden afgerekend.

U= Totale uitkering
V= Vrijstelling
S= Saldo (uitkering minus betaalde premies)


http://www.wf-assurantien.nl/index.php/verzekeringen/levensverzekeringen/kapitaal

Rapporteer - Plaats commentaar