Indeling van de stad. Na het ploegen, zetten de landmeters de wegen uit. Wat is de hoofdstraat? Wat is de kruisstraat? Wat is de heilige grens? Wat is de insulae? Wat is een forum?

 • Hoofdstraat: noord naar zuid
  kruisstraat: haaks op hoofdstraat
  Heilige grens: Strook grond binnen de muren. Het land binnen de stad beschermt door goden.  
  Insulae: eilanden/woonblokken met 6-8 flatgebouwen?
  Forum: belangrijkste plaats. Plein met tempels, basilica (handel en recht gesproken), Senaatsgebouw. Veldheer grote overwinning: hier stond triomfboog.

  Rapporteer - Plaats commentaar