In welke twee gebieden is de schors van de lymfeklieren op te delen? Welke cellen bevinden zich in deze gebieden?

  • De schors van de lymfeklieren zijn op te delen in het buitenste schorsgebied en het paracorticaal gelegen gebied dat aan het merg grenst.
    De lymfefolikkels bevinden zich in de buitenste schorsgebieden. Dit zijn bolvormige structuren die enkel uit donkergekleurde B-lymfocyten bestaan. Deze structuren worden ook wel primaire follikels genoemd.
    In de paracorticale schorsgebieden bevinden zich uitsluitend T-lymfocyten. Dit gebied is thymusafhankelijk (lees T-lymfocyten worden aangemaakt in de thymus).

    Rapporteer - Plaats commentaar