In welke opzichten verschilde het calvenisme van het lutheranisme?