In welke fasen wordt verloopt de hulpverlening?

  • Het begint met problem verkenning waaruit een voorloppig werkplan voortkomt, hierna kan er gestopt worden of een verdere problem ontleeding wordt in gang gezet waaruit een hhulpverleningsplan voortkomt hierna kan je weer stoppn of verder werken naar een specifieke problem oplossing. als de oplossing bevredigend is wordt er gestopt en anders start het process weer opnieuw

    Rapporteer - Plaats commentaar