In welk termijn dient de ondernemer en de ondernemingsraad samen te komen indien 1 van de 2 partijen hiertoe een verzoek indient en op grond van welk wetsartikel is dit ?

  • Art. 23 lid 1 WOR

    De ondernemer en de ondernemingsraad komen met elkaar bijeen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad hetzij de ondernemer daarom onder opgave van redenen heeft verzocht.

    Rapporteer - Plaats commentaar