In sommige glossen wordt opgemerkt dat een bepaald betoog, zoals bijvoorbeeld in de Digesten verwoord, niet van kracht is in de moderne tijd.


Deze glossen hadden een bijzondere betekenis:

Glossatoren vanaf de tijd van Irnerius waren zelf de opvatting toegedaan dat niet het gehele CI in de 'moderne tijd' kracht van wet had, bijvoobeeld de voorschriften in de Codex met betrekking tot bepaalde overheidsorganen uit de tijd van Justinianus.

Rapporteer - Plaats commentaar