In het boek Road trip to Innovation wordt gesproken over de term strategic planning. Waar helpt strategic planning mee?
A.Het analyseren van beslissingen uit het verleden
B.Het maken van beslisingen voor de korte termijn
C.Het maken van beslissingen voor de lange termijn