In een uitgebreide studie hebben Hawkins et al. het verschijnsel van de visuele aandacht onderzocht. Zij gebruiken in dit verband de term aandachtsinertie (attentional inertia) voor het fenomeen dat het fixatiepatroon van de ogen van de kijker na een paar seconden heel stabiel en statisch wordt. De kijker blijft als het ware gebiologeerd naar het scherm staren. Eerder onderzoek wees uit dat de fixatiepatronen van de ogen in eerste instantie relatief kort zijn: de meeste oogfixaties duren niet langer dan drie seconden. Daarna echter verandert dat: de fixatieperiode wordt snel steeds langer en de fase van aandachtsinertie treedt in. Vanaf dit moment wordt de kijker niet snel meer afgeleid van het kijken naar de tv.

Rapporteer - Plaats commentaar