in de integratiefase worden de in- en externe organisatie geïntegreerd. Start met de aanpak van de moeilijkheden van het eind van de differentiatiefase:
- menselijke (samenwerkings)relaties
- beheersing van bedrijfsprocessen
deze problemen werden in de differentiatiefase opgelost met veel procedures en regels; gevolg; gebrek aan motivatie en het feit dat men de mens ziet als hulpmiddel

In de integratie staat de mens centraal; wordt gezien als het geestelijk kapitaal van de organisatie dat creativiteit en motivatie biedt waar actief gebruik van gemaakt moet worden. Organisaties moeten steeds met iets nieuws komen; innoveren. Nieuwe ideeën vindt je immers in mensen.

In de integratiefase moeten ook het management geïntegreerd worden; managementtaken door de werkvloer laten uitvoeren; mensen kunnen zich zo ontplooien en de doelen worden daardoor weer gezamenlijke doelen.

Rapporteer - Plaats commentaar