in 9e eeuw:

plan voor optekening van de verschillende tot het rijk behorende volkeren.


in 10e eeuw:

plan voor optekening van de verschillende gewoonterechten.


Maar:

alle territoriaal bepaalde gewoonterechten vertoonden lacunes die ze ongeschikt maakten om tot universele rechtsbron te worden verheven.


Oplossing:

Romeinse recht (immers het recht van het herstelde rijk zelf).

Rapporteer - Plaats commentaar