Iemand in de leiding formuleert de doelstelling(en) van de organisatie en stelt de wijze vast en stelt de middelen beschikbaar waarmee de doelstellingen het beste kunnen worden gerealiseerd. De leiding controleert op juistheid en volledigheid van verantwoordingsverslagen. Wat zijn de 4 functies van leiding?