Iedere lessencyclus heeft een aantal vaste aspecten. Hiermee kan je de historische culturen met elkaar vergelijken en met het heden vergelijken. Wat zijn de vaste aspecten?