Identificeer de schalen: leeftijd, jaarlijkse inkomen, huwelijksstatus (single, married, divorced, etc.)