HR Trippels/Mason

  • Trippels is een advocaat en die heeft Mason bijgestaan in een strafprocedure waarbij hij is vrijgesproken. Mason betaalt de kosten van de advocaat niet. Trippels start een procedure en hij vordert betaling en wil informatie hebben over de financiële situatie van Mason. Hij vordert afgifte van deze situatie. Hij vraagt daarbij aan de rechter dat als Mason niet aan de afgifte voldoet, hij wordt gegijzeld. Bestaat er een verplichting om inzage te verlenen in je financiële situatie als er sprake is van betalingsonmacht?
    Art. 475g RV: De schuldenaar is aan de deurwaarder verplicht om de nodige informatie te verstrekken over zijn financiële situatie. Deze reikt niet zover dat je echt aan alle schuldeisers inzicht moet geven over je financiële situatie.

    Rapporteer - Plaats commentaar