HR Reikwijdte / Risicoaansprakelijkheid

  • Er is conservatoir beslag gelegd en de rechter wees de vordering deels af. Er is dus voor een te groot bedrag beslag gelegd. Het beslag is terecht gelegd, tenzij je misbruik hebt gemaakt van je recht. Dat moet worden beoordeeld aan de hand van de hoogte van de vordering, de waarde van de beslagen goederen en eventuele onevenredig zware wijze waarop schuldenaar door het beslag is getroffen.

    Rapporteer - Plaats commentaar