HR: -Op grond van art. 2:19 BW houdt een ontbonden rechtspersoon in geval van vereffening van haar vermogen eerst op te bestaan op het tijdstip dat de vereffening eindigt, terwijl art. 2:23c lid 1 BW voorziet in de mogelijkheid om de vereffening te heropenen, onder meer in het geval nog een schuldeiser opkomst of van het bestaan van een bate blijkt. 

- Hiermee strookt het om aan te nemen dat in een geval waarin een procedure tegen een rechtspersoon is aangevangen voor het tijdstip van haar ontbinding en van de vereffening van haar vermogen, de procedure tegen de rechtspersoon kan worden voortgezet, ook indien de vereffening van haar vermogen inmiddels is geƫindigd en daarvan opgaaf is gedaan door de vereffenaar aan de registers (overeenkomstig 2:19 lid 6 BW).

Rapporteer - Plaats commentaar