HR First data /attingo

  • De gebruiker moet het initiatief tot bekendmaking nemen van de algemene voorwaarden, zodat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn en zij daarvan eenvoudig kennis kan nemen. Het enkel vermelden van een website is onvoldoende.

    Rapporteer - Plaats commentaar