HR ABN-AMRO / Notaris

  • Verkoop onroerende zaak waarbij de koopovereenkomst was ingeschreven. Na die inschrijving voor de levering bij de notaris werd er beslag gelegd op de woning door de ABN. Een dag na het beslag wordt de onroerende zaak geleverd en uiteindelijk blijft er na betaling van de hypotheekhouder en andere beslaglegger een restbedrag over. Dat bedrag wordt overgemaakt aan de geëxecuteerde. ABN vond dat het bedrag naar hem moest worden overgemaakt.

    HR: Koper wordt beschermd. Notaris heeft het recht om restant over te maken naar de geëxecuteerde en dus stond de ABN met lege handen.

    Rapporteer - Plaats commentaar