Honorius regeerde over het West/Oost romeinse rijk