Hoge Raad:
(1) Art. 2:349a lid 2 BW bepaalt dat de OK in elke stand van het geding op verzoek van de indieners van een enqueteverzoek een onmiddellijke voorziening kan treffen voor ten hoogste de duur van het geding.
(2) Van de bevoegdheid tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen voordat een onderzoek wordt gelast, dienst terughoudend gebruik te worden gemaakt, omdat in dat stadium nog slechts voorlopig kan worden beoordeeld of gegronde redenen bestaan om aan een juist beleid te twijfelen, en of er wel voldoende zwaarwegende redenen bestaan. 
Zie ook HR Skygate 

Rapporteer - Plaats commentaar