Hoezo is interpretatie ‘nooit vrijblijvend’?

  • Afhankelijk van mijn eigen stellingname zal ik meer of minder bgrip kunnen opbrengen voor het satndpunt van collega's elder die het dragen van een hoofddoek of gezichtssluier willen verbieden. We raken hiermee aan een algemene bevinding uit de hermeutische interpretatieleer: een interpretatie is nooit vrijblijvend. De beste test of ik een standpunt begrijp is of ik het zelf onder dezelfde omstandigheden zou kunnen en willen verdedigen dan wel de andere betrokkenen er met overtuigende argementen van af zou weten te brengen.

     

     

    Rapporteer - Plaats commentaar
  • Bij een interpretatie neem je altijd een bepaalde houding aan, je staat er niet neutraal in. Omdat je een bepaald standpunt aanneemt wordt de situatie ook weer beïnvloed en kan je nooit zeker weten of je het standpunt van iemand helemaal begrijpt.

    Rapporteer - Plaats commentaar