Hoeveel verschillende talen worden er binnen de cultuurgebieden gesproken