Hoe zorgt het lichaam er voor dat de lymfocyten en de antilichamen elkaar tegen komen?