Hoe zit het met het opperbevel in de crisisbeheersing?

  • GRIP 1 en 2 en 3: burgemeester opperbevelhebber
    Hij bemoeit zich niet met operationele besluitvorming, maar hij is er wel verantwoordelijk voor. Als er iets misgaat, moet hij hierover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Wel bestuurlijke besluitvorming en besluiten over crisiscommunicatie.

    GRIP 4: voorzitter VR opperbevelhebber
    GRIP 5: voorzitters betrokken VR's/coordinerend voorzitter VR     

    Rapporteer - Plaats commentaar