Hoe zijn de hersenen global ingedeeld?

  • De lagere niveaus zijn betrokken bij emotie en de hogere bij de cognitieve functie de linker zijde bestuurt de rechterkant van het lichaam en andersom. in het achterste deel de occiptale kwab zit vooral ons gezichts vermogen. In het voorste deel van de frontale kwab en prefrontale corex gaat het vooral om abstract denken en oordelen

    Rapporteer - Plaats commentaar