Hoe zagen de vorsten de verhouding tussen paus en vorst?