Hoe zagen de Christenen de bekering van de heidenen?