hoe wordt onderscheid de verdeelsleutel?

  • hulpkostenplaatsen
    zelfstandigekostenplaatsen: werkelijk bestaande afd
    hoofdkostenplaatsen:zijn zelfstandige kosten plaatsen  die belangrijskte kosten fucties in het bedr hebben bijv productie en verkoop afd uit eindelijk wordt alle indirecte kosten naar ddeze twee kostenplaatzen toegerekend

    Rapporteer - Plaats commentaar