Hoe wordt de glucoseopname tijden inspanning gestimuleerd?

  • Bij contractie van de spieren stijgt de AMP-concentratie in de cel. AMPK wordt gefosforyleerd en stimuleerd de fosforylatie van AS160. RAB-GTP wordt gevormd en zorgt voor translocatie van GLUT4

    Rapporteer - Plaats commentaar