Hoe worden de primaire sensorische gebieden ook wel genoemd?
Wat is hun status? Wat betekent dit?

    • projectiegebieden
    • ze zijn unimodaal, dit betekent dat ze zich bezighouden met de verwerking van een specifiek soort sensorische informatie
    • vb. ligging primaire auditieve cortex in het bovenste deel van de temporaalkwab

    Rapporteer - Plaats commentaar