Hoe worden de belangrijkste kernonzekerheden bepaald? Door…
A.de impact op de opdrachtgever
B.de omgeving te verkennen
C.intuïtie