Hoe werkt X-inactivatie?

  • Tijdens begin van embryo ~200 cellen, het aantal X-chromosomen wordt geteld. Op 1 na worden alle X-chromosomen geïnactveerd. Dit gebeurt random, dus zowel paternale als maternale X-chromosomen hebben even veel kans om geïnactiveerd te worden.
    Er vindt geen genexpressie plaats: Barr body.
    Inactieve X-chromosoom erft actief over
    Xist gen controleert deze X-inactivatie. Deze komt tot expressie op het geïnactiveerde X-chromosoom. Codeert voor een groot deel niet coderend DNA. Hierdoor verandert de chromatine structuur: heterochromatine.   Pseudoautosmale regio blijft in tact.

    Rapporteer - Plaats commentaar