Hoe werkt de nettocontantewaardemethode?

  • De netto-ontvangsten (van het toekomstige project) worden herleid tot huidige bedragen. 

    De nettocontantewaarde van een project is het verschil tussen de contante waarde van de netto-ontvangsten en de investeringsuitgave.

    Tussentijds vrijvallende bedragen moeten tot het einde van het traject worden belegd tegen een interestpercentage dat gelijk is aan de gehanteerde disconteringsvoet.

    Rapporteer - Plaats commentaar