Hoe was de levensverwachting van de rendierjagers?