Hoe vermijden we presumed consent? In hoeverre is het nodig om de patiënt volledig te informeren? Wanneer mogen we wel een handeling doen, zonder consent? 

  • De patiënt moet expliciet aangeven dat die een behandeling wil en moet goed geïnformeerd zijn. De patiënt moet hiertoe niet alles weten, maar wel zoveel informatie dat die adequaat een beslissing moet kunnen maken. 

    Indien er geen schade wordt berokkend op iemand die bijvoorbeeld getest wordt, terwijl het belangrijk is voor het algemene goed of voor andere mensen, die zelf wel consent geven, is het normatief acceptabel om zonder consent toch een test te doen. 

    Rapporteer - Plaats commentaar