Hoe stellen de moleculen zich op in de vaste fase?