Hoe rechtvaardigen we financieel het gebruik van dure preconceptionele screening?