Hoe ontstaat een executoriale titel, en waar leid deze toe?