Hoe luidt de theorie van James Frazer over de mythevorming?

  • Frazer had zich gestort op fertiliteitsmythen. Volgens hem was de mens altijd in alle opzichten alleen maar bezig met het willen manipuleren van zijn omgeving. In de 'age of magic' kon men goddelijke krachten besturen en manipuleren door middel van een ritueel. Daarna werden de goddelijke krachten ontnomen van de mensheid en concentreerde zich een 'divine king'. Deze was een soort incarnatie van de vegetatiegod. Hij moet ieder jaar ritueel gedood worden om de vegetatie in leven te houden. Hierover zijn later onze mythen ontstaan.

    Rapporteer - Plaats commentaar