Hoe komt het dat op zandgrond vooral bomen groeien?