hoe kan het doel van missie, visie en doelen worden samengevat? en wat is haar functie?

 • Kernideologie en toekomstvisie zijn elkaars complement. Samengevat zijn er 2 soorten doelen te onderscheiden: globale abstracte en specifieke concrete. Kernkwaliteiten zijn die eigenschappen waarop een organisatie echt uitblinkt en die haar in staat stellen op een bepaald gebied superieure prestaties te leveren. Door deze toe te voegen aan: hoger doel, kernwaarden, gewaagd doel ontstaat volgens Van der Loo (2007) een visievierluik dat 5 belangrijk functies kan vervullen:
  1. Betekenisgeving, (vergemakkelijkt onderlinge communicatie)
  2. Sturing, via de einddoelen waarnaar wordt gestreefd;
  3. Binding;
  4. Energie, inspireert en motiveert en bespaart energie omdat keuzes worden vergemakkelijkt;
  5. Verbetering, doordat criteria opgesteld kan worden voor het beoordelen en verbeteren van activiteiten en prestaties;

  Rapporteer - Plaats commentaar