hoe kan een stinkpootinfectie voorkomen en bestreden worden