Hoe is de omschrijving van sportpsychologie logisch af te leiden uit de normale psychologie?

  • Sportpsychologie is het deelgebied van psychologie waarbij het gedrag in het gedrag in sportsituaties wordt bestudeerd. Niet alleen de gedragingen van topsporters en coaches maar ook het gedrag van ouders en toeschouwers

    Rapporteer - Plaats commentaar