Hoe is de inkomensongelijkheid in Nederland?

  • - Halverwege jaren 90 kwam er een armoedebeleid in Nederland: aanpak gericht op activering en inkomensverbetering
    - Tweedeling in Nederland tussen welgestelden en achtergestelden (onderklasse)
    - Topinkomens liggen publiek onder vuur, zelfs bij grootverdieners zelf, maar zelfs een kwart wil eigen inkomen verlagen (referentiekader)

    Rapporteer - Plaats commentaar