Hoe is de CLT normaal verdeeld?


 • Bij een random steekproef van voldoende grootte (n), is de
  steekproevenverdeling bij benadering normaal verdeeld van het gemiddelde x¯ met 
  • gemiddelde = µ
  • standaarddeviatie = σ/ √n = standard error

  • En van proportie p (indien np ≥ 15 en n(1 − p) ≥ 15) met
  • gemiddelde = p 
  • standaarddeviatie = 

  Rapporteer - Plaats commentaar