Hoe houden de terugverdienperiode en de nettocontantewaardenmethode rekening met risico's?

  • Terugverdienperiode: bij risicovolle projecten de maximale terugverdienperiode korter nemen.
    Nettocontantewaardenmethode: verhoging van de disconteringsvoet bij risicovolle projecten.

    Rapporteer - Plaats commentaar