Hieruit blijkt dat saillantie als eigenschap van een stimulus niet op zichzelf staat maar contextafhankelijk is. Anders gezegd, iets is alleen saillant in vergelijking met zijn omgeving. Een speciaal soort saillante stimuli zijn stimuli die als nieuw worden gepercipieerd. De nieuwheid van een stimulus (stimulus novelty) is vaak een garantie voor aandacht. Adverteerders lijken dat goed begrepen te hebben: de waarschijnlijk meest gehanteerde uitspraak in reclame is wel dat het geadverteerde product nieuw is.

Rapporteer - Plaats commentaar