Het ziektebeloop is het laatste decennium mild. Hoe komt dit?